Last leveres sammen med utfylt fraktbrev til mannskapet ombord. Rutebåten Utsira AS tar ikke ansvar for last etterlatt uten tilsyn på fergekaiene. Vi gjør oppmerksom på at det er avsenders ansvar å levere korrekt utfylt fraktdokumentasjon.

Ved sending av kjøretøy eller tilhengere som last skal disse kjøres ombord av sender – og henting skal være organisert på forhånd. Ved sending av kjøretøyer/hengere tur/retur som ren lastebærer beregnes ordinær godsfrakt ihht tabell.

Last ned fraktbrev her

Fraktregulativ MS Utsira

Kontakt oss

Telefon: 918 81 565
E-post: utsira@skipsconsult.no


Adresse:
Postboks 34, 5547 Utsira

Om oss

Rutebåten Utsira trafikkerer sambandet Utsira – Haugesund. Overfartstiden er ca 70 minutter.