Rutebåten på verksted

M/S Utsira er på verksted, og M/S Fjordøy har overtatt sambandet i denne perioden. Verkstedoppholdet er forventet å mellom 2 og 3 uker fra og med 6 januar. Eventuelle endringer vil bli opplyst om så snart vi vet dette.

Fjordøy vil gå til indre havn i Haugesund, men stopper alltid innom fergeleiet vårt på Garpaskjærskaien både på inn- og utgående rute for å plukke opp/ sette av passasjerer og last.

Vi gjør oppmerksom på at Fjordøy ikke har mulighet til å frakte biler.

Ordinær ruteplan følges.

Telefon M/S Fjordøy: 916 81 288

 «Fjordøy» er den andre hybride hurtigbåten som GS Marine overleverer til Norled. Foto: GS Marine
Fjordøy Foto: GS Marine