Gratis reise fra 1 juli 2022

Fra 1. juli blir det gratis å reise for biler og passasjerer med Utsiraferjen. Det skjer etter at fylkestinget i Rogaland 15. juni vedtok at sambandet skal være gratis for passasjerer og biler.   
Det er fortsatt mulig å reservere plass til ferja på billetter.kolumbus.no.

Det er et reservasjonsgebyr på 50,- kroner for kjøretøy under 6 meter og motorsykler, og 100,- kroner for kjøretøy over 6 meter. Det er ikke gebyr for forhåndsreservasjon for passasjerer. 

Reisende som allerede har kjøpt billett kan kansellere billetten og få pengene refundert.

Frakt av gods vil fortsatt bli fakturert. Vi gjør oppmerksom på at tilhengere som ikke er tilkoblet bil (løse hengere) vil bli fakturert som dekkslast.