Parkering i Haugesund

Dersom du ønsker å sette fra deg bilen i Haugesund når du reiser til Utsira, så har vi egne plasser til våre reisende på parkeringsområdet mellom Tess og Aibel sin administrasjonsbygning. Plassene våre er skiltet. Spør gjerne mannskapet på dekk om du skulle være usikker.

Les mer