Villkår ved billettkjøp

Vilkår for billettkjøp, og reservasjon med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto:

Rabatt ved nettbestilling: På voksen enkeltbillett får du 17 prosent rabatt når du bestiller og betaler billett på nett. Billetten må betales med Visa-/Mastercard-kort eller reserveres med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

På kjøretøy får du 50 prosent rabatt når du reserverer med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto. Gyldig Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, med oppgitt kortnummer, må medbringes på reisen og betalingen skjer om bord i båten.

Grupperabatt: Tolv betalende personer eller flere, som kjøper billett samlet får 17 prosent rabatt på voksen enkeltbillett. Billetten må betales med Visa-kort, MasterCard-kort eller reserveres med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

Bestilling og oppmøte: Muligheten til å bestille billett til Utsira opphører 30 minutter før avgang fra rutens startpunkt.

Reisende uten kjøretøy (hele reisefølget) med forhåndskjøpt/-reservert billett må møte opp senest ti minutter før avgang ved landgangen. Reisende med kjøretøy til/fra Utsira må møte opp senest 20 minutter før avgang. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett.

Når værforholdene (eller øvrige omstendigheter) tilsier det kan MS Utsira ha problemer med å legge til ved hovedferjeleiet Utsira nord (Nordevågen). MS Utsira kan da anløpe ferjeleiet Utsira sør (Sørevågen) i stedet. Ved slike situasjoner vil det være varsellys/info ved ferjeleiene samt varsling til kunder.

Billett: Billetter er kun gyldige på de avgangene de er bestilt for. For eventuelt endring/avbestilling, se avsnittene om «Avbestilling/endring». Gyldig billett, på papir eller i digitalt format, må framvises før ombordstigning.

Reisende som har registrert en fast reisestrekning med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, skal lese av gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer ved ombordstigning. De som ikke har registrert en fast reisestrekning, må lese av gyldig Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto med oppgitt kortnummer hos båtmannskapet.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise billett digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke.

Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Ny billett kan kjøpes om bord dersom det er ledig plass.

Moderasjonsbevis/legitimasjon: Ved kjøp av rabattert billett må den reisende ha med seg gyldig dokumentasjon/legitimasjon som beviser at vedkommende har rett på rabatt.

Ledsager: Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å framvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens sentralteam for døvblinde.

Problemer med billett: Ved problemer med mottak av billett, må den reisende ta kontakt på bestilling@kolumbus.no for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende. Problemer med betaling/bankkort må tas opp med den aktuelle banken/kredittkortselskapet.

Vilkår vedrørende reise med kjøretøy på MS Utsira: For godstransport, transport av varer og forsendelse av tilhenger uten følgebil så bestilles dette direkte til båten MS Utsira på telefon 918 81 565. Reisende med kjøretøy til/fra Utsira må møte opp senest 20 minutter før avgang. Dette er en ferje med inn- og utkjøring i samme ende av båten. Reisende må beherske å rygge bilen sin selv. Båtmannskapet har ikke lov til å gjøre dette for den reisende.

Den reisende må selv ha sørget for å ha kjøpt billett til rett type kjøretøy. Dersom reisende har oppgitt feil kategori (lengde/høyde/type) av kjøretøyet, og det ikke er ledig kapasitet på MS Utsira, frafaller retten til ombordkjøring og refusjon av billetten.

Avbestilling/endring: Avbestilling gjøres på bestilling.kolumbus.no/avbestilling eller via e-post avbestilling@kolumbus.no. Reisende som avbestiller via nettsiden innen tolv timer før avreise, får 95 prosent av billettprisen refundert. Avbestilles billetten via e-post innen tolv timer før avreise, refunderes 90 prosent av billetten. Avbestilles reisen via nettsiden innen seks timer før avreise, refunderes 50 prosent av billetten. Avbestilles billetten via e-post innen seks timer før avgang, refunderes 45 prosent av billetten. Det gis ingen refusjon for reiser som avbestilles mindre enn seks timer før avreise.

Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett kjøpes. Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister. For tur-/returreiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreisebilletten. Har du allerede benyttet din utreise kan returen ikke endres eller avbestilles.

Beløpet som refunderes går tilbake til Visa-/Mastercard-kortet som ble benyttet ved billettkjøpet. Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Avbestilling/endring av reservasjon gjort med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto: Avbestilling gjøres på bestilling.kolumbus.no/avbestilling. Reisende bes om å utføre avbestillingen helst innen seks timer før avreise. Ved eventuelt endring av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister, og ny billett reserveres.

Ved eventuelt avbestilling av tur- eller tur-/returreiser må hele reisen avbestilles innenfor våre avbestillingsfrister. For tur-/returreiser gjelder avbestillingsfristen fra utreisetidspunkt på utreisebilletten. Har du allerede benyttet din utreise kan returen ikke endres eller avbestilles.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring. Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, og som ikke møter opp til avgang, faktureres 75 prosent av pris på enkeltbillett.