Verkstedopphold 2019

Vi planlegger et kort verkstedopphold etter påske, med varighet på ca 7 dager. Siste avgang med MS Utsira vil bli tirsdag etter påske (3. påskedag) klokka 06.30. Deretter vil reservefartøy overta ruta fra klokken 08.00 denne dagen.

Vi kommer tilbake med informasjon om hvilket fartøy som overtar ruta mens vi er borte, men det vil ikke bli mulighet for biltransport i denne perioden.