Verkstedopphold 2019

Vi planlegger et kort verkstedopphold etter påske, med varighet på ca 7 dager. Siste avgang med MS Utsira vil bli tirsdag etter påske (3. påskedag) klokka 06.30. Deretter vil reservefartøy overta ruta fra klokken 08.00 denne dagen.

Som tidligere år vil Røværfjord betjene sambandet mens vi er på verksted.

Vi gjør oppmerksom på at Røværfjord ikke kan frakte biler.