Verkstedopphold 2018

M/S Utsira er på et planlagt verkstedopphold, med varighet fra 4 april og en tidsramme på 3 uker fremover. Mens vi er på verksted vil Røværfjord betjene sambandet.

Røværfjord vil følge ordinær ruteplan mens vi er på verksted, men vil gå til Nordrevågen på Utsira som normalt –  med mindre annet blir informert om. I Haugesund vil Røværfjord gå/fra til indre kai – men vil alltid stoppe på Garpaskjærskaien for å hente passasjerer og last.

Dersom det er behov for frakt av enkelte typer last til Røvær eller Feøy, kan det hende at Røværfjord har et ekstra stopp innom her på vei ut til Utsira. Dette informeres om på båten ved avreise.

Vi gjør oppmerksom på at Røværfjord ikke kan frakte biler.