Ruteendring i pinsen

I forbindelse med Siradagane 2019 vil det bli endret rute på pinseaften (lørdag) og 1.pinsedag (søndag)

Følgende rute blir gjeldene:

Pinseaften (lørdag 8 juni):

Søndagsrute

1.pinsedag (søndag 9 juni):

Avgang Utsira: 09.00 – 16.00 – 19.00

Avgang Haugesund: 10.30 – 17.30 – 20.15