Oppstillingsplasser i Haugesund

Fergekaien i Haugesund har fått nye oppmerkede oppstillingsplasser, samt egen kjørefil for ilandkjøring. Vi håper at det nå blir litt mer ordnede forhold for våre reisende. Planen er at den ene filen skal være for forhåndsbestilte kjøretøyer, men dette vil vi komme tilbake til etterhvert.

Velkommen til et hyggeligere fergeleie!